T:

Magda: 606990691
Karolina: 501308727

REGULAMIN STOSOWANIA BONÓW PODARUNKOWYCH

 

I. Nabycie i realizacja bonu podarunkowego

 1. Bony podarunkowe są do nabycia wyłącznie w sklepie internetowym Silk&Milk (silkandmilk.shop). Bony podarunkowe oferowane są w różnych nominałach. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne, jak również to, że z bonu nie jest wydawana reszta. Zwrot produktu zakupionego środkami znajdującymi się na bonie podarunkowym możliwy jest w ciągu 14 dni. W przypadku zwrotu produktu zakupionego za pomocą bonu podarunkowego, bon ten nie traci ważności i może zostać wykorzystany do ponownych zakupów w sklepie internetowym Silk&Milk.

 

 

II. Wartość bonu podarunkowego

 1. Bon podarunkowy Silk&Milk dostępny jest w dwóch nominałach: 100 zł i 200 zł.

 

 

III. Termin ważności bonu podarunkowego

 1. Bony podarunkowe są bezterminowe,
 2. Bony podarunkowe Silk&Milk nie są wielokrotnego użytku co oznacza, że Nabywca może jednokrotnie dokonać zakupów.

 

 

VI. Płatność z wykorzystaniem bonu podarunkowego

 1. Bon podarunkowy upoważnia do zakupu towarów wyłącznie w w sklepie internetowym Silk&Milk
 2. W przypadku zakupu towaru w kwocie przewyższającej wartość bonu podarunkowego, Nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę, korzystając z wybranej przez siebie formy platności.
 3. W przypadku zakupu towaru w kwocie niższej niż wartość bonu podarunkowego, bon uznaje się za wykorzystany w całości i nie wydaje się z niego żadnej reszty.

 

 

V. Wymiana towaru

 1. Jeśli Nabywca wymienia towar na droższy niż ten, który zakupił za pomocą bonu, różnicę w cenie zobowiązany jest sklepowi Silk&Milk dopłacić. Jeśli Nabywca wymienia towar zakupiony za pomocą bonu na towar o niższej cenie, sklep Silk&Milk zwraca Nabywcy powstałą w ten sposób różnicę (jedynie do wysokości wartości bonu) przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Nabywcę.

 

 

VII. Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z bonu podarunkowego

 1. Wydawca bonu podarunkowego nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie bonu lub nieuprawnione korzystanie z niego przez osoby trzecie,
 2. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży bonu podarunkowego Silk&Milk, Nabywcy nie przysługują wobec sklepu Silk&Milk żadne roszczenia.

 

 

VIII. Inne

 1. Wszelkie reklamacje związane z bonami podarunkowymi Silk&Milk będą rozpatrywane przez w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę. Reklamacje należy przesyłać listownie na adres korespondencyjny Silk&Milk.
 2. Użytkownik poprzez zakup bonu podarunkowego Silk&Milk oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Don't have an account?

Register

X